כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

18-17 בדצמבר 2019

תוכנית הכנס
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה הטמעת שינויים מבניים היא המענה האמיתי לבעיית המשילות – ולא יוזמות לקיצוץ סמכויות בית המשפט העליון
נגידת בנק ישראל קרנית פלוג אף פוליטיקאי לא רוצה לקחת אחריות על משבר שטרם התרחש

תכנית הכנס

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

תוכנית הכנס המלאה להורדה #
מושב בוקר 09:15 - 13:00

האסטרטגיה הכלכלית של הממשלה הבאה – לאן פנינו?

08:30 - 9:15 | התכנסות

דברי פתיחה

09:15 - 09:30
יוחנן פלסנר

נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

09:30 - 13:00 | האסטרטגיה הכלכלית של הממשלה הבאה – לאן פנינו?

יו"ר: פרופ' יוג'ין קנדל

האוניברסיטה העברית בירושלים; מנכ"ל Start-Up Nation Central

פרופ' אבי שמחון

ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי של ראש הממשלה

שאול מרידור

הממונה על התקציבים, משרד האוצר

רוני חזקיהו

החשב הכללי, משרד האוצר

ענת גואטה

יו"ר הרשות לניירות ערך

ד"ר עמי אפלבום

יו"ר רשות החדשנות

Heliodoro Temprano Arroyo

Adviser, Directorate General for Economic and Financial Affairs, European Commission

11:00 - 11:30 | הפסקה

פותחי הדיון

פרופ' קרנית פלוג

סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

שרגא ברוש

נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות הארגונים העסקיים

מייקל אייזנברג

שותף-מנהל, קרן הון-סיכון Aleph

דיון פתוח

12:40 - 13:00

רא"ל (מיל') ח"כ בני גנץ

יו"ר כחול לבן

13:00 - 13:20

פרופ' אמיר ירון

נגיד בנק ישראל

13:20 – 14:20 | ארוחת צהריים

מושב צהריים 14:20 - 15:30

הקלה בנטל הרגולטורי - האומנם?

יו"ר: דפנה אבירם-ניצן

מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרויקט מפת דרכים רגולטורית למשקיע: יישום בשטח

עוז כץ

ראש מינהלת תעשיות, משרד הכלכלה והתעשייה

רגולציה מבוססת אמון: הצהרות ככלי להקלת הנטל הבירוקרטי והרגולטורי

ד"ר אייל פאר

המכון הישראלי לדמוקרטיה; האוניברסיטה העברית בירושלים

דיון בהשתתפות

עו"ד מאיר לוין

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי)

אורן כהן

סמנכ"ל ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה

ד"ר רון תומר

בעלי "אוניפארם"

דור בלוך

אגף תקציבים, משרד האוצר

15:30 - 15:50 | הפסקה

מושב אחר הצהריים 15:50 - 18:30

התהליך האסטרטגי "ישראל 2050: כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת"

יו"ר: דפנה אבירם-ניצן

מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

תוכנית ישראל 2050

שולי נזר

סמנכ"לית בכירה לתעשיות, המשרד להגנת הסביבה

גלית כהן

סמנכ"לית בכירה לתכנון מדיניות ואסטרטגיה, המשרד להגנת הסביבה

השפעות התוכנית על הצמיחה הכלכלית

פרופ' נתן זוסמן

המכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר רוסלנה רחל פלטניק

האקדמית עמק יזרעאל ואוניברסיטת חיפה

השפעות התוכנית על החברה בישראל

דפנה אבירם-ניצן

המכון הישראלי לדמוקרטיה

דיון מנכ"לים בהובלת פרופ' יוג'ין קנדל

הגנת הסביבה - גיא סמט

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

משק האנרגיה - אודי אדירי

מנכ"ל משרד האנרגיה

ערים ומבנים - דלית זילבר

מנכ"לית מינהל התיכנון

תעשייה ופסולת - שי רינסקי

מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

פותחי הדיון:

שגיא דגן

סמנכ"ל צמיחה, רשות החדשנות

פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי

מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל

ד"ר אלי אברמוב

יו"ר איגוד תעשיות הכימיה פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

ויקטור וייס

מנכ"ל מרכז השל לקיימות

ג'ידא רינאוי-זועבי

מנהלת המרכז האקדמי "אקטו" להשקעות ויזמות אימפקט, המכללה למינהל

הראל שליסל

אגף תקציבים, משרד האוצר

חן אלטשולר

מנהלת אסטרטגיית חדשנות NEXTEP, אלטשולר-שחם

חיים הורביץ

הפורום הכלכלי - חברתי

דיון פתוח

סיכום המושב והיום

18:30
פרופ' יוג'ין קנדל

18:45 | ארוחת ערב קלה

מושב בוקר 9:30 - 11:30

ההון האנושי בישראל: צמצום פערי הפריון כמפתח לסגירת פערים בהכנסה

9:00 – 9:30 | התכנסות

9:30 - 11:30 | ההון האנושי בישראל: צמצום פערי הפריון כמפתח לסגירת פערים בהכנסה

יו"ר: פרופ' קרנית פלוג

סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

שיפור מיומנות העובדים ככלי לצמצום פערים

פרופ' קרנית פלוג

הקמפוס החדש - היערכות ות"ת/מל"ג והמוסדות האקדמיים למציאות משתנה

פרופ' יפה זילברשץ

יו"ר ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה

האם מערכת ההשכלה הגבוהה נותנת מענה לצורכי השוק?

ד"ר איתן רגב

המכון הישראלי לדמוקרטיה

האלטרנטיבה להשכלה גבוהה?

רועי דויטש

מנכ"ל ג'ולט

דיון גורמי הממשל בהובלת פרופ' קרנית פלוג

מוטי אלישע

ראש זרוע העבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מיכל פינק

סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה

איציק דניאל

אגף תקציבים, משרד האוצר

פותחי הדיון

ח"כ גילה גמליאל

השרה לשוויון חברתי

יוסי אלקובי

נשיא התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה

דיתה ברוניצקי

מייסדת "אורמת"

שלומי יחיאב

יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות

שוק עבודה ופריון: מבט לעתיד

שירה גרינברג

הכלכלנית הראשית, משרד האוצר

דיון פתוח

11:30 – 12:00 - הפסקה

12:00 - 12:30

כיצד מתאימים את הסכמי העבודה למאה ה-21?

יו"ר: פרופ' יותם מרגלית

עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; אוניברסיטת תל אביב

סקר איזון וגמישות בשוק העבודה הישראלי

דפנה אבירם-ניצן

מנהלת המרכז לממשל וכלכלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

הסכמי עבודה בשירות הציבורי

קובי בר-נתן

הממונה על השכר, משרד האוצר

הסכמי עבודה במגזר העסקי

איציק צאיג

יו"ר קרן הדדית של המעסיקים, נשיאות הארגונים העסקיים

היערכות ארגוני העובדים

שי בירן

סמנכ"ל כלכלה ומדיניות, ההסתדרות

מושב צהריים 12:30 - 14:00

היערכות שוק העבודה להזדקנות האוכלוסייה

יו"ר: יוחנן פלסנר

נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

קידום מדיניות לעידוד תעסוקת מבוגרים (50+)

פרופ' יותם מרגלית

עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; אוניברסיטת תל אביב

פותחי הדיון

אבי כהן

מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי

פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי

מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל

יוליה איתן

ראש מינהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יוסי היימן

מנכ"ל ג'וינט-אשל

לירית סרפוס

מנהלת תחום בכירה, אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה

יעל אגמון

אגף תקציבים, משרד האוצר

דיון פתוח

סיכום המושב

פרופ' קרנית פלוג

14:00 - 15:00 | ארוחת צהריים

מושב אחר הצהריים 15:00 - 16:30

היערכות הביטוח הלאומי להזדקנות האוכלוסייה

יו"ר: פרופ' יוג'ין קנדל

האוניברסיטה העברית בירושלים; מנכ"ל Start-Up Nation Central

חיזוק האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי

פרופ' איתן ששינסקי

עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פותחי הדיון

מאיר שפיגלר

מנכ"ל הביטוח הלאומי

אלון מסר

סגן הממונה על התקציבים לענייני רווחה, משרד האוצר

ד"ר עדי ברנדר

מנהל אגף מקרו-כלכלה ומדיניות, חטיבת המחקר, בנק ישראל

פרופ' לאה אחדות

המרכז האקדמי רופין

פרופ' דניאל גוטליב

סמנכ"ל מחקר ותכנון, הביטוח הלאומי

דיון פתוח

16:30 | סיכום המושב הכנס

פרופ' יוג'ין קנדל

אלי הורביץ ז"ל, מפעל חיים

אלי נולד בירושלים וגדל בתל אביב. בוגר בית הספר היסודי "הכרמל" ותיכון עירוני א'. עם פרוץ מלחמת העצמאות בשנת 1948 התגייס לנח"ל עם חבריו מגרעין הצופים. לאחר הכשרה חקלאית קצרה ייסדה הקבוצה את קיבוץ תל קציר שבעמק הירדן, בסמוך לגבול עם סוריה. בתל קציר נישאו אלי ודליה, חברתו מגרעין הצופים החדש. באוקטובר 1953 עזבו בני הזוג את הקיבוץ ועברו להתגורר בתל אביב.

 

דבר הנשיא

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה, הוא הכנס הכלכלי המוביל בישראל של המכון הישראלי לדמוקרטיה. זה עשרים וארבע שנה הכנס משמש כצומת שבו נפגשים השיח הציבורי והידע המקצועי בכלכלה ובחברה. 
מטרת הכנס היא טיוב תהליך קבלת ההחלטות בממשל, שהמשכו הטבעי הוא השבחת איכות המדיניות החברתית והכלכלית של ישראל לטובת הציבור כולו.

הירשמו לרשימת התפוצה שלנו והיו הראשונים לקבל את העדכונים החשובים ביותר