יהדות התורה

יהדות התורה והשבת

 

יהדות התורה

יהדות התורה

נוסדה בשנת 1992

יהדות התורה היא רשימה משותפת למפלגות החרדיות אגודת ישראל ודגל התורה. שתי המפלגות מתמודדות בצוותא ברשימה זו למן הבחירות כנסת השלוש עשרה (1992).

הרשימה פועלת לקידום האינטרסים של המגזר שהיא מייצגת בתחומי החינוך והרווחה ובנושאים ממוקדים כמו גיוס לצבא. עוד פועלת המפלגה לשימור הצביון הדתי במדינה, ובספטמבר 1999 (הכנסת החמש עשרה) אף פרשה מהקואליציה בשל שינוע בשבת של משחנים לתחנת הכוח באשקלון. בנושאי חוץ וביטחון יהדות התורה ניצבת במרכז, וכל החלטה שלה כפופה לשיקולים תורניים ולא ביטחוניים-מדיניים דווקא. הרשימה הייתה שותפה לממשלה שביצעה את תכנית ההתנתקות מחבל עזה. עם זאת הרשימה נוטה בדרך כלל לתמוך במחנה הימין בשל מאפייניו השמרניים יותר בנושאי דת ומדינה.

table
שנת בחירות קולות מושבים (מנדטים) אחוז הקולות רשימת מועמדים מצע
2022 280,194 7 5.9 המועמדים המועמדים
2021 248,391 7 5.6 המועמדים המועמדים
2020 274,437 7 6.0 המועמדים המועמדים
ספטמבר 2019 268,775 7 6.1 המועמדים המועמדים
אפריל 2019 249,049 8 5.8 המועמדים המועמדים
2015 210,143 6 5.0 המועמדים המועמדים
2013 195,892 7 5.2 המועמדים המועמדים
2009 147,954 5 4.4 המועמדים המועמדים
2006 147,091 6 4.7 המועמדים המועמדים
2003 135,087 5 4.3 המועמדים המועמדים
1999 125,741 5 3.8 המועמדים המועמדים מצע מצע
1996 98,657 4 3.2 המועמדים המועמדים מצע מצע
1992 86,167 4 3.3 המועמדים המועמדים מצע מצע

מנחם פרוש, יעקב ליצמן, משה גפני, אברהם רביץ, מאיר פרוש.

 

במשך שנים ארוכות, מאז ראשית שנות החמישים, המפלגות החרדיות האשכנזיות לא לקחו על עצמן תפקידי שרים. הן הסתפקו בתפקידים של סגני שרים כדי שלא להשתתף בממשלה ציונית ולא לקבל עליהן את האחריות המשותפת על מדיניות שאינה מקובלת עליהן. רשימת יהדות התורה השתתפה בארבע ממשלות: בכנסת הארבע עשרה, בממשלת נתניהו הראשונה, קיבלה תפקיד של סגן שר השיכון; בכנסת החמש עשרה השתתפה לזמן קצר בקואליציה של אהוד ברק, אך בהוראת מועצת גדולי התורה לא לקחה עליה שום תפקיד בממשלה; בממשלה שהרכיב הליכוד במהלך הכנסת השש עשרה שימשו חברי הרשימה בתפקידי סגן שר הרווחה וסגן שר התחבורה. בכנסת השמונה עשרה כיהן מטעמה יעקב ליצמן כסגן שר הבריאות בממשלת נתניהו השנייה. הוא חזר לתפקיד זה בממשלת נתניהו הרביעית שהושבעה במאי 2015.

בעקבות פסיקת בג"צ שקבעה כי ההסדר של סגן שר במעמד שר אינו חוקי, התכנסה מועצת גדולי התורה ואישרה, בהחלטה היסטורית, לליצמן להתמנות לשר. הוא הושבע לתפקיד בראשית ספטמבר 2015. בנובמבר 2017 התפטר ליצמן מתפקידו בעקבות מחלוקת על ביצוע עבודות תחזוק של רכבת ישראל במהלך השבת. הוא חזר לשאת בתפקידי שר לתקופות קצרות במשרדי הבריאות (דצמבר 2019 - מאי 2020) והבינוי והשיכון (מאי 2020 - יוני 2021). בממשלה ה-37 שהושבעה בסוף 2022 מכהנים לראשונה שנ שרים מטעם יהדות התורה: יצחק גולדקנופף ומאיר פרוש.