סוגיית גיוס החרדים היא אחת הסוגיות האסטרטגיות והמרכזיות ביותר לעתיד מדינת ישראל. אנו נמצאים ברגע היסטורי בו חברו יחד הצמיחה הדמוגרפית החרדית הגוברת, פקיעת תוקף החוק שפטר את החרדים מגיוס, קואליציה מבוססת חרדים והמלחמה הקשה שמבהירה את הצורך החיוני של הצבא בלוחמים נוספים. למרבית הציבור ברור שדרוש חוזה חברתי חדש, שיחלק את העול באופן אחר בין האוכלוסיות בישראל ויכניס ציבור חדש "תחת האלונקה". הפרויקט המתעדכן מכיל מידע רב בנושא גיוס החרדים: סקירות היסטוריות ומשפטיות, השוואות בינלאומיות, נתונים, סרטונים, הצעות מדיניות של המכון ועוד.