אירועים

חיפוש אירועים

סינון

סגרו סינון

הכנס יעסוק בסיכונים הסביבתיים שאליהם חשוף המגזר הפיננסי ולהזדמנויות הקיימות בתחום ויתקיים במעמד השרה להגנת הסביבה עידית סילמן. בכנס תפורסם לראשונה הטקסונומיה הסביבתית הישראלית לפעילויות כלכליות. הטקסונומיה היא כלי לסיווג פעילויות כלכליות לפי תרומתן למטרות אקלים וסביבה, לפי קריטריונים מדידים. הטקסונומיה הישראלית מבוססת על הטקסונומיה הירוקה האירופאית ומותאמת למשק הישראלי.

 • שידור חי
 • שידור חי
 • למוזמנים בלבד
 • למוזמנים בלבד
 • שידור חי

דיון משותף למכון הישראלי לדמוקרטיה ולמכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) | למוזמנים בלבד | הדיון ישודר בשידור חי באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה ובאתר המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS)

 • למוזמנים בלבד
 • שידור חי

משדר מיוחד ביוזמת יאיא פינק והמכון הישראלי לדמוקרטיה

 • שידור חי

המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף מינהלת המעסיקים ופיתוח ההון האנושי

 • שידור חי

דיון שיעסוק בסוגיית האיזון שעל ישראל לבצע בין המוטיבציה והמבט ההיסטורי הדרוש ללוחמים לבין שאלות של הדתה וחופש דת, בקווים המנחים למפקדים העורכים טקסי יציאה לקרב ומחליטים אילו הופעות ותרומות מזון להכניס לבסיסים וכן במהותו של ה'ביחד' שבשמו ננצח. הדיון ישודר כאן בשידור חי.

 • שידור חי

משדר מיוחד במכון הישראלי לדמוקרטיה בו נסביר את המשמעויות של הדיונים ונענה על השאלות הכי בוערות.

 • משדר מקוון

מכון מיתווים והמכון הישראלי לדמוקרטיה מזמינים אותך לצפות בדיון שבמסגרתו נבחן את ההשלכות של מהלכי הממשלה בחצי השנה האחרונה על היבטים שונים בישראל ועל מעמדה של ישראל בעולם.

 • שידור חי
 • למוזמנים בלבד

הכנס פתוח לקהל הרחב (ההשתתפות מותנית בהרשמה) וישודר באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה

 • שידור חי
 • פתוח לקהל בהרשמה מראש
 • שידור חי
 • למוזמנים בלבד