דבר הנשיא

זו השנה ה-27 שהמכון הישראלי לדמוקרטיה מקיים את כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה. ידענו גם בעבר משברים וסערות פוליטיות וכלכליות, אבל את מה שחווינו השנה ואת מה שחוותה הכלכלה הישראלית לא היה אפשר בשום פנים ואופן לדמיין. המגפה העולמית הביאה איתה אתגרים עצומים, ואלה מכריחים את כולנו לחשוב מחדש על המוסדות הכלכליים ועל מבנה השוק והכלכלה. ואכן, דווקא בשנה כמו זו הרגשנו היטב עד כמה הכרחי התהליך הרב-שנתי שהמכון מקיים, תהליך המבוסס על שיתוף פעולה מקצועי עם בכירים מהממשל, עם אישים מהמגזר העסקי, עם חוקרים מהאקדמיה וממכוני מחקר ועם נציגים מהמגזר החברתי-אזרחי. העבודה מאופיינת בחשיבה אסטרטגית משותפת וממוקדת, במגוון התחומים והאתגרים שהכלכלה הישראלית מזמנת. שיתוף הפעולה הזה – שמתמקד זה שנים אחדות בשוק העבודה העתידי ובכלכלת ישראל במבט צופה פני עתיד, אל עבר שנת 2050 – אִפשר לנו להתמודד במהירות ובמקצועיות עם אתגרי מגפת הקורונה והכלכלה, והכנס הזה הוא שיאו של התהליך. התוצרים שנראה בו נכתבו אומנם לאורך השנה החולפת, אבל כתיבתם נעשתה על בסיס תהליך ארוך טווח וסדור שנמשך שנים. המגפה, ואופן ההתמודדות של הממשלה איתה, הביאו אותנו להחלטה להקים השנה עוד שני צוותים לעיסוק ממוקד יותר בשני נושאים: מוכנות מערכת הבריאות למשבר חריג בהיקפו והתנהלות הממשלה בעת משבר. את הצוות שעוסק במערכת הבריאות הובילו מי שהיה מנכ"ל משרד הבריאות לפני הגל הראשון ובמהלכו – משה בר סימן טוב, ואיריס גינזבורג, מומחית בכלכלת בריאות; ואת הצוות שעסק בהתנהלות הממשלה הובילו ד"ר רון צור, שהיה הממונה על יישום הרפורמה בשירות הציבורי, ופרופ' ניסים כהן, ראש המרכז לניהול ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה. לשני ראשי הצוותים הללו זווית ראייה ייחודית על המשבר ועל יכולות התפקוד של הממשלה, ואני מודה להם על ההירתמות לאתגר החשוב בפרק זמן קצר כל כך.

במושב הפותח של הכנס, שמתמקד בכל שנה במבט המקרו כלכלי, נַפנה זרקור אל הפעילות הכלכלית ואל המדיניות התקציבית. החל בחודש מרץ 2020 – בהשפעת המגבלות שהטילה הממשלה בניסיון להשתלט על המגפה – חלה בישראל, כמו בכל העולם, נסיגה חדה בפעילות הכלכלית. לפי התחזיות של בנק ישראל ומשרד האוצר, שנת 2021 תביא עימה, בין היתר, התכווצות משמעותית בתוצר, בייצוא, בצריכה הפרטית ובהשקעה. שוק העבודה נפגע אנושות גם הוא עקב גידול חסר תקדים בשיעורי האבטלה. חשוב להעיר כי החברה הישראלית מתנהלת היום במציאות פוליטית-חברתית רעועה, וזו הופכת את המשבר הבריאותי-כלכלי למשבר הנתון לסכנות נוספות, שהן לא בהכרח כלכליות במהותן. כך למשל, התפקוד ה"צר" של הממשלה, שעוסקת כמעט אך ורק במשבר הקורונה, הקיפאון הכללי בבית המחוקקים והחשש מפוליטיזציה במערך קבלת ההחלטות מחמירים כולם את החשש מפני החלטות לא-מקצועיות. עלינו לוודא כי חשש זה אינו מתממש. הכנס הזה הוא חלק מן המאמצים בכיוון.

השנה יהיה זה הכנס השמיני שנושא את שמו של אלי הורביץ ז״ל, מייסד חברת טבע וממובילי התעשייה בישראל. אלי היה יושב ראש הוועד המנהל של המכון ועמד שנים ארוכות בראש פורום קיסריה (שמו הקודם של הכנס). עבורנו זהו חיבור טבעי, ואנו מודים לדליה ולכל בני המשפחה על שהם מאפשרים את המשך קיומו של מפעל חשוב זה.

תודתי נתונה לכל החוקרים ועוזרי המחקר, ליושבי הראש של המושבים והצוותים, לשותפינו בצוותי העבודה ובכתיבת המחקרים, למנהלת הכנס, דפנה אבירם-ניצן, לרכז הכנס, ירדן קידר, לרכז הפרויקט "ישראל 2050", ארז סומר, ולכל צוות העובדים של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

בברכה,
יוחנן פלסנר
נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

יוחנן פלסנר, נשיא המכון לדמוקרטיה